SCA Slovakia

 

 

Speciality Coffee Association (SCA) predstavuje srdce kávovej komunity, miesto kde tisícky profesionálov a nadšencov zdieľajú ich bohatstvo poznania, vzdelania a skúsenosti, a síce to miesto je v každom z nás členov, ktorých nájdete po celej Európe.

 

Kto sme

 

Všetko čo v SCA Slovakia robíme je inšpirované dokonalosťou kávy, o ktorú sa snažíme inováciami, vzdelávaním, výskumom a komunikáciou. Tá je hlavným pilierom úspechu. Našou víziou je priniesť svetu výberovú kávu, vzdelávať koncových spotrebiteľov o fascinujúcom nápoji a priniesť tak úžitok všetkým zúčastnením v tomto famóznom reťazci, ktorý začína na plantážach a končí v šálkach nás všetkých.

Ako nezisková organizácia sme súčasťou enormnej siete milovníkov kávy, ktorá spája viac ako 90 krajín sveta. Ako národná zložka tejto obrovskej komunity máme na starosti organizáciu rôznych podujatí, tréningov, školení, workshopov a súťaží. Vrcholným podujatím, ktoré sa koná raz ročne je World of Coffee, ktoré spája tisícky návštevníkov, vystavujúcich a súťažiacich aby tak mohli spoločne prebrať najnovšie trendy a byť účastníkmi medzinárodných súťaží, ktoré posúvajú hranice kávového odvetvia.

Alica Bánszka

Marketing Coordinator

Mário Adamčík

Membership Coordinator

Martina Jandíková

Event Coordinator

Adrián Krišák

Education Coordinator